หมวดหมู่

การออกเสียงคำว่า Hospitality : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.



study hospitality in Switzerland
http://swisseducation.ac/
More and more Thai students are choosing to study hospitality in Switzerland as part of choosing a career in hotel management

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Anderson East : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Anderson East ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Anderson East ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Chip Kelly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Chip Kelly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Chip Kelly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Doug Baldwin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Doug Baldwin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Doug Baldwin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Holland Taylor : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Holland Taylor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Holland Taylor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Justin Fuente : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Justin Fuente ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Justin Fuente ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Mark Ingram : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Mark Ingram ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Mark Ingram ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Pascal Dupuis : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pascal Dupuis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pascal Dupuis ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Seamus O’Regan : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Seamus O’Regan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Seamus O’Regan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Tully Smyth : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tully Smyth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tully Smyth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Bailey Matthews : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Bailey Matthews ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Bailey Matthews ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Cleanthony Early : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Cleanthony Early ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Cleanthony Early ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Ellsworth Kelly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ellsworth Kelly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ellsworth Kelly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jarryd James : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jarryd James ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jarryd James ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kenny Chesney : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kenny Chesney ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kenny Chesney ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Mike Sullivan : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Mike Sullivan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Mike Sullivan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Raspberry Pi Zero : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Raspberry Pi Zero ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Raspberry Pi Zero ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Simon Konecki : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Simon Konecki ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Simon Konecki ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Zoe Ventoura : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Zoe Ventoura ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Zoe Ventoura ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Brian Friedman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Brian Friedman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Brian Friedman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า David Justice : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า David Justice ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า David Justice ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Gaz Beadle : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Gaz Beadle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Gaz Beadle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า John Bel Edwards : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า John Bel Edwards ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า John Bel Edwards ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Laura Carter : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Laura Carter ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Laura Carter ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Nicole Johnson : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nicole Johnson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nicole Johnson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Rose Bowl : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rose Bowl ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rose Bowl ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Tamar Braxton : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tamar Braxton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tamar Braxton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Andre Drummond : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Andre Drummond ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Andre Drummond ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Chloe Mafia : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Chloe Mafia ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Chloe Mafia ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Doug Flutie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Doug Flutie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Doug Flutie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม