หมวดหมู่

การออกเสียงคำว่า Hospitality : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.study hospitality in Switzerland
http://swisseducation.ac/
More and more Thai students are choosing to study hospitality in Switzerland as part of choosing a career in hotel management

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Adolphe Sax : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Adolphe Sax ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Adolphe Sax ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Aroldis Chapman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Aroldis Chapman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Aroldis Chapman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Brooks Ayers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Brooks Ayers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Brooks Ayers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Clare Bowen : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Clare Bowen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Clare Bowen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Derrick Henry : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Derrick Henry ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Derrick Henry ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Edmund Fitzgerald : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Edmund Fitzgerald ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Edmund Fitzgerald ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Graeme Souness : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Graeme Souness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Graeme Souness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jamie Briggs : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jamie Briggs ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jamie Briggs ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า John Gotti : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า John Gotti ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า John Gotti ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Ken Livingstone : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ken Livingstone ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ken Livingstone ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Les Miles : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Les Miles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Les Miles ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Michelle Guthrie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Michelle Guthrie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Michelle Guthrie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Norman Wisdom : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Norman Wisdom ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Norman Wisdom ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Rae Carruth : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rae Carruth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rae Carruth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Saeed Jaffrey : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Saeed Jaffrey ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Saeed Jaffrey ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Shirley Stelfox : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Shirley Stelfox ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Shirley Stelfox ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Tiffany Thornton : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tiffany Thornton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tiffany Thornton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Wayne Rogers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Wayne Rogers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Wayne Rogers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Adolphus Washington : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Baba Vanga : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Baba Vanga ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Baba Vanga ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Callum Smith : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Clay Helton : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Clay Helton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Clay Helton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Devonta Freeman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Eliza Szonert : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Eliza Szonert ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Eliza Szonert ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jane Philpott : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jane Philpott ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jane Philpott ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า John Leslie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Ken Whisenhunt : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ken Whisenhunt ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ken Whisenhunt ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Lil Boosie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม