หมวดหมู่

การออกเสียงคำว่า Hospitality : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.study hospitality in Switzerland
http://swisseducation.ac/
More and more Thai students are choosing to study hospitality in Switzerland as part of choosing a career in hotel management

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Adolphus Washington : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Callum Smith : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Devonta Freeman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า John Leslie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Lil Boosie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Nuka Cola Quantum : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nuka Cola Quantum ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nuka Cola Quantum ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Sally Fitzgibbons : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Sally Fitzgibbons ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Sally Fitzgibbons ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Tim Franklin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Angad Paul : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Angad Paul ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Angad Paul ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Chris Weidman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Chris Weidman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Chris Weidman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Dusty Baker : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Dusty Baker ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Dusty Baker ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jahlil Okafor : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jahlil Okafor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jahlil Okafor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kayleigh Haywood : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kayleigh Haywood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kayleigh Haywood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Mel McLaughlin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Mel McLaughlin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Mel McLaughlin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Peter Donaldson : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peter Donaldson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peter Donaldson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Shaker Aamer : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Shaker Aamer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Shaker Aamer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Vicky Pattison : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Vicky Pattison ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Vicky Pattison ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Billie Lourd : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Billie Lourd ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Billie Lourd ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Craig Strickland : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Craig Strickland ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Craig Strickland ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Essena Oneill : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Essena Oneill ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Essena Oneill ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jihadi John : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jihadi John ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jihadi John ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kirby Smart : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kirby Smart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kirby Smart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Natalie Cole : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Natalie Cole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Natalie Cole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Rob Ryan : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rob Ryan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rob Ryan ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Steven Fernandez : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Steven Fernandez ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Steven Fernandez ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Alshon Jeffery : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Alshon Jeffery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Alshon Jeffery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Cardi B : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Cardi B ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Cardi B ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Dick Clark : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Dick Clark ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Dick Clark ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม