หมวดหมู่

การออกเสียงคำว่า Hospitality : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.study hospitality in Switzerland
http://swisseducation.ac/
More and more Thai students are choosing to study hospitality in Switzerland as part of choosing a career in hotel management

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Arnold Peralta : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Arnold Peralta ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Arnold Peralta ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Cindy Kimberly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Cindy Kimberly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Cindy Kimberly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Eddie Izzard : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Eddie Izzard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Eddie Izzard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า James DeGale : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า James DeGale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า James DeGale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kelvin Hayden : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kelvin Hayden ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kelvin Hayden ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Michael Angelakos : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Michael Angelakos ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Michael Angelakos ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Pudsey Bear : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pudsey Bear ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pudsey Bear ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Shelby Miller : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Shelby Miller ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Shelby Miller ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Warren Mitchell : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Warren Mitchell ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Warren Mitchell ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า BlackBerry PRIV : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า BlackBerry PRIV ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า BlackBerry PRIV ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า David Alan Grier : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า David Alan Grier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า David Alan Grier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Fungi : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Fungi ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Fungi ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jody Wilson-Raybould : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jody Wilson-Raybould ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jody Wilson-Raybould ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Lady Colin Campbell : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Lady Colin Campbell ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Lady Colin Campbell ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Nathaniel Marston : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nathaniel Marston ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nathaniel Marston ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Roger Bart : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Roger Bart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Roger Bart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Susannah Constantine : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Susannah Constantine ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Susannah Constantine ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Amina Sboui : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Amina Sboui ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Amina Sboui ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Catherine McKenna : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Catherine McKenna ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Catherine McKenna ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Dillian Whyte : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Dillian Whyte ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Dillian Whyte ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Hazel Keech : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hazel Keech ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hazel Keech ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jordan Smith : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jordan Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jordan Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Maria Bartiromo : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Maria Bartiromo ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Maria Bartiromo ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Pagani Zonda : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pagani Zonda ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pagani Zonda ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Scott Brison : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Scott Brison ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Scott Brison ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Travis Hamonic : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Travis Hamonic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Travis Hamonic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Aroldis Chapman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Aroldis Chapman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Aroldis Chapman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Clare Bowen : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Clare Bowen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Clare Bowen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Edmund Fitzgerald : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Edmund Fitzgerald ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Edmund Fitzgerald ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม