หมวดหมู่

การออกเสียงคำว่า Hospitality : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hospitality ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.study hospitality in Switzerland
http://swisseducation.ac/
More and more Thai students are choosing to study hospitality in Switzerland as part of choosing a career in hotel management

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Meadowlark Lemon : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Meadowlark Lemon ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Meadowlark Lemon ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Peter Crouch : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peter Crouch ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peter Crouch ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Shaka Smart : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Shaka Smart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Shaka Smart ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Vandal Savage : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Vandal Savage ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Vandal Savage ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Andy Cole : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Andy Cole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Andy Cole ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Chris Stapleton : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Chris Stapleton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Chris Stapleton ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Duncan Bannatyne : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Duncan Bannatyne ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Duncan Bannatyne ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jacob Eason : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jacob Eason ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jacob Eason ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kathy Secker : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kathy Secker ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kathy Secker ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Kieron Dyer : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Kieron Dyer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Kieron Dyer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Nanny Pat : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nanny Pat ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nanny Pat ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Rita Moreno : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rita Moreno ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rita Moreno ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Steven Avery : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Steven Avery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Steven Avery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Bill Morneau : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Bill Morneau ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Bill Morneau ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Craig Revel Horwood : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Craig Revel Horwood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Craig Revel Horwood ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Erykah Badu : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Erykah Badu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Erykah Badu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Jesse Lingard : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jesse Lingard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jesse Lingard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Lil Boosie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Lil Boosie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Nuka Cola Quantum : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nuka Cola Quantum ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nuka Cola Quantum ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Sally Fitzgibbons : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Sally Fitzgibbons ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Sally Fitzgibbons ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Tim Franklin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Adolphus Washington : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Adolphus Washington ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Callum Smith : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Callum Smith ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Devonta Freeman : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Devonta Freeman ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Hakeem Nicks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า John Leslie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า John Leslie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Mel McLaughlin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Mel McLaughlin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Mel McLaughlin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Peter Donaldson : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peter Donaldson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peter Donaldson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกเสียงคำว่า Shaker Aamer : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Shaker Aamer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Shaker Aamer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.

ข้อมูลเพิ่มเติม