เงื่อนไขการให้บริการ

& nbsp;

เงื่อนไขการให้บริการ learnhowtosay.net

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการของเรา, โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ learnhowtosay.net@gmail.com

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์นี้ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในเต็มและไม่มีการสำรองห้องพัก ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

คุณจะต้องเป็นอย่างน้อย 18 [สิบแปด] ปีของอายุการใช้เว็บไซต์นี้ โดยใช้เว็บไซต์นี้และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณรับรองและแสดงว่าคุณเป็นอย่างน้อย 18 ปี

ใบอนุญาตการใช้เว็บไซต์

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น www.learnhowtosay.net และ / หรือใบอนุญาตของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และวัสดุที่ใช้ใน www.learnhowtosay.net เรื่องใบอนุญาตด้านล่างทั้งหมดเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกสงวนไว้

คุณอาจจะดูดาวน์โหลดสำหรับวัตถุประสงค์แคชเท่านั้นและพิมพ์หน้าไฟล์หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

คุณไม่ต้อง:

 • เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไม่มีอยู่เลยในการพิมพ์หรือสื่อดิจิตอลหรือเอกสาร (รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น);
 • ขายให้เช่าหรือวัสดุย่อยใบอนุญาตจากเว็บไซต์;
 • แสดงวัสดุใด ๆ จากเว็บไซต์ของในที่สาธารณะ;
 • ทำซ้ำคัดลอกหรือมิฉะนั้นจะใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์;
 • แก้ไขหรือมิฉะนั้นปรับเปลี่ยนวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์;
 • แจกจ่ายวัสดุจากเว็บไซต์นี้ – ยกเว้นสำหรับเนื้อหาโดยเฉพาะและชัดแจ้งให้พร้อมสำหรับการแจกจ่าย; หรือ
 • เผยแพร่หรือทำซ้ำส่วนของเว็บไซต์นี้ใด ๆ ที่ผ่านการใช้งานใน iframe หรือ screenscrapers ได้.

ที่มีเนื้อหาจะทำเฉพาะใช้ได้สำหรับการแจกจ่ายก็อาจจะแจกจ่ายเฉพาะภายในองค์กรของคุณ

ใช้งานที่ยอมรับ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ทำให้เกิดการใด ๆ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเว็บไซต์หรือการด้อยค่าของว่างหรือการเข้าถึงของ www.learnhowtosay.net หรือในทางที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตรายหรือในการเชื่อมต่อใด ๆ กับที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตรายวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือกิจกรรม

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอกเก็บโฮสต์ส่งส่งใช้เผยแพร่หรือแจกจ่ายวัสดุใด ๆ ซึ่งประกอบด้วย (หรือมีการเชื่อมโยง) สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ม้าโทรจัน, หนอน, คนตัดไม้การกดแป้นพิมพ์ rootkit หรืออื่น ๆ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณไม่ต้องดำเนินการเก็บข้อมูลใด ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือในหรือในความสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของ www.learnhowtosay.net เป็นลายลักษณ์อักษร
นี้รวมถึง:

 • ขูด
 • การทำเหมืองข้อมูล
 • การสกัดข้อมูล
 • เก็บเกี่ยวข้อมูล
 • ‘กรอบ’ (iframes)
 • บทความ ‘ปั่น’

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในการส่งหรือส่งการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ www.learnhowtosay.net

จำกัด การเข้าถึง

การเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูก จำกัด www.learnhowtosay.net ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรานี้เว็บไซต์ทั้งหมด www.learnhowtosay.net อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หาก www.learnhowtosay.net ให้คุณมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ ที่คุณต้องให้แน่ใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ คุณคนเดียวมีความรับผิดชอบในการใช้รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย ID ของคุณ ..

www.learnhowtosay.net อาจปิดการใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของดุลยพินิจ www.learnhowtosay.net โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคำอธิบาย

เนื้อหาที่ผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหาที่ผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงวัสดุ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความภาพเสียงวัสดุวัสดุวิดีโอและวัสดุภาพและเสียง) ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

คุณให้กับ www.learnhowtosay.net ทั่วโลกเอาคืนไม่ได้ไม่ผูกขาดใบอนุญาตค่าภาคหลวงฟรีเพื่อใช้ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่แปลและเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรืออื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้คุณยังให้กับ www.learnhowtosay.net สิทธิ์ในการย่อยใบอนุญาตสิทธิเหล่านี้และขวาเพื่อนำมาดำเนินการสำหรับการละเมิดสิทธิเหล่านี้

เนื้อหาที่ผู้ใช้ของคุณจะต้องไม่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายจะต้องไม่ละเมิดสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ของบุคคลที่สามและต้องไม่เป็นความสามารถในการให้สูงขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกับคุณหรือ www.learnhowtosay.net หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้การบังคับใด ๆ กฏหมาย).

คุณไม่ต้องส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นหรือเคยได้รับเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือคุกคามหรือข้อร้องเรียนอื่นที่คล้ายคลึงกัน

www.learnhowtosay.net ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้หรือเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ www.learnhowtosay.net หรือเจ้าภาพหรือพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

สิทธิ www.learnhowtosay.net ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ www.learnhowtosay.net ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการส่งของเนื้อหาดังกล่าวหรือสิ่งพิมพ์ของเนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์นี้

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ หรือโดยนัย www.learnhowtosay.net ทำให้ไม่มีการรับรองหรือรับประกันในความสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลและวัสดุที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้

โดยปราศจากอคติกับทั่วไปของย่อหน้าที่กล่าวมาแล้ว www.learnhowtosay.net ไม่รับประกันว่า:

 • เว็บไซต์นี้จะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือที่มีอยู่ในทุกคน หรือ
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เสร็จสมบูรณ์จริงถูกต้องหรือไม่ทำให้เข้าใจผิด.

ไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้ถือเป็นการหรือจะหมายถึงการก่อให้คำแนะนำใด ๆ หากท่านต้องการคำแนะนำในความสัมพันธ์กับกฎหมายการเงินหรือทางการแพทย์เรื่องใด ๆ คุณควรปรึกษามืออาชีพที่เหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิด

www.learnhowtosay.net จะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของการติดต่อของกฎหมายวินาศภัยหรืออื่น ๆ ที่) ในความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหรือการใช้หรืออื่น ๆ ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้:

 • ในขอบเขตที่เว็บไซต์ที่มีให้ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับการสูญเสียโดยตรง;
 • สำหรับทางอ้อมพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องการสูญเสียใด ๆ หรือ
 • การสูญเสียธุรกิจใด ๆ สูญเสียรายได้รายได้ผลกำไรหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่คาดว่าจะสูญเสียของสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ, การสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยมหรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือข้อมูล.

ข้อ จำกัด เหล่านี้ของความรับผิดใช้แม้ว่า www.learnhowtosay.net ได้รับทราบอย่างชัดแจ้งของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ข้อยกเว้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะยกเว้นหรือ จำกัด การรับประกันใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายว่ามันจะผิดกฎหมายที่จะยกเว้นหรือจำกัดความ; และไม่มีอะไรในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ learnhowtosay.net ในแง่ของการใด ๆ

 • เสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ www.learnhowtosay.net หรือตัวแทนพนักงานหรือผู้ถือหุ้น / เจ้าของ;
 • การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงในส่วนของ www.learnhowtosay.net นั้น หรือ
 • เรื่องที่มันจะผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย www.learnhowtosay.net ยกเว้นหรือ จำกัด หรือพยายามหรือตั้งใจที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ.

สมเหตุสมผล

โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าการยกเว้นและการจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสม

ถ้าคุณไม่คิดว่าพวกเขามีความเหมาะสมที่คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

กิจการอื่น ๆ

คุณยอมรับว่าเป็นนิติบุคคลรับผิด จำกัด www.learnhowtosay.net มีความสนใจในการ จำกัด รับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำเรียกร้องใด ๆ เป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ www.learnhowtosay.net ในแง่ของการสูญเสียใด ๆ ที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

โดยปราศจากอคติกับความในวรรคก่อนคุณยอมรับว่าข้อ จำกัด ของการรับประกันและความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะปกป้อง www.learnhowtosay.net ของเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทน บริษัท ย่อยสืบทอดมอบหมายและผู้รับเหมารายย่อยเช่นเดียวกับ www.learnhowtosay .ตาข่าย.

บทบัญญัติ

หากบทบัญญัติของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้ใด ๆ ที่เป็นหรือพบว่าจะไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับว่าจะไม่มีผลต่อการบังคับของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้

ชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย www.learnhowtosay.net และดำเนินการเพื่อให้ www.learnhowtosay.net คุ้มครองใด ๆ กับการสูญเสียความเสียหายค่าใช้จ่ายหนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่มีข้อ จำกัด ทางกฎหมายและจำนวนเงินที่จ่ายโดย www.learnhowtosay.net ต่อบุคคลที่สามใน การตั้งถิ่นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางกฎหมายของ www.learnhowtosay.net) ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนโดย www.learnhowtosay.net ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ โดยคุณของบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ หรือเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใด ๆ ที่ คุณได้ละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่น ๆ www.learnhowtosay.net ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถ้าคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในทางใดทาง www.learnhowtosay.net อาจดำเนินการเช่น www.learnhowtosay.net เห็นสมควรที่จะจัดการกับการละเมิด รวมทั้งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ห้ามไม่ให้คุณจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปิดกั้นคอมพิวเตอร์โดยใช้ที่อยู่ IP ของคุณจากการเข้าถึงเว็บไซต์ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอให้พวกเขาปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือนำฟ้องศาลคุณ

การเปลี่ยนแปลง

www.learnhowtosay.net อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จากเวลาไปเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขแก้ไขจะนำไปใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่ประกาศของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหม่ในเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับรุ่นปัจจุบัน

การกำหนด

www.learnhowtosay.net อาจโอนย่อยสัญญาหรือมิฉะนั้นจะจัดการกับสิทธิ www.learnhowtosay.net และ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือได้รับความยินยอมของคุณ

คุณอาจจะไม่โอนย่อยสัญญาหรือมิฉะนั้นจะจัดการกับสิทธิและ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

โมฆะ

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ ถ้ามีบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกต้องตามกฎหมายหรือการบังคับใช้ถ้าส่วนหนึ่งของมันถูกลบเป็นส่วนหนึ่งที่จะถือว่าถูกลบและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติจะยังคงมีผลบังคับใช้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.learnhowtosay.net ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ www.learnhowtosay.net ในความสัมพันธ์กับการใช้งานของเว็บไซต์นี้และเป็นข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดในส่วนของการใช้งานของเว็บไซต์นี้