การออกเสียงคำว่า Todd Frazier : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Todd Frazier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Todd Frazier ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.