การออกเสียงคำว่า Tim Peake : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tim Peake ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tim Peake ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.