การออกเสียงคำว่า Tim Franklin : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Tim Franklin ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.