การออกเสียงคำว่า Sabbatical : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Sabbatical ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Sabbatical ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.