การออกเสียงคำว่า Sabbatic : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Sabbatic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Sabbatic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.