การออกเสียงคำว่า Sabbath : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Sabbath ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Sabbath ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.