การออกเสียงคำว่า Rephidim : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rephidim ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rephidim ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.