การออกเสียงคำว่า Remord : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Remord ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Remord ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.