การออกเสียงคำว่า Remercy : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Remercy ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Remercy ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.