การออกเสียงคำว่า Regadenoson : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Regadenoson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Regadenoson ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.