การออกเสียงคำว่า Ration : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ration ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ration ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.