การออกเสียงคำว่า Rassle : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rassle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rassle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.