การออกเสียงคำว่า Raphany : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Raphany ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Raphany ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.