การออกเสียงคำว่า Ranke : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ranke ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ranke ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.