การออกเสียงคำว่า Rangoon : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rangoon ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rangoon ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.