การออกเสียงคำว่า Radicle : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Radicle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Radicle ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.