การออกเสียงคำว่า Racehorse : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Racehorse ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Racehorse ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.