การออกเสียงคำว่า Rabbits : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rabbits ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rabbits ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.