การออกเสียงคำว่า Rabbited : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Rabbited ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Rabbited ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.