การออกเสียงคำว่า Quilt : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quilt ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quilt ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.