การออกเสียงคำว่า Quietness : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quietness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quietness ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.