การออกเสียงคำว่า Quietly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quietly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quietly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.