การออกเสียงคำว่า Quietens : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quietens ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quietens ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.