การออกเสียงคำว่า Quieten Down : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quieten Down ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quieten Down ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.