การออกเสียงคำว่า Quieten : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quieten ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quieten ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.