การออกเสียงคำว่า Quiet Down : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quiet Down ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quiet Down ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.