การออกเสียงคำว่า Quarterfoil : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Quarterfoil ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Quarterfoil ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.