การออกเสียงคำว่า Petulantly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petulantly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petulantly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.