การออกเสียงคำว่า Petulant : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petulant ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petulant ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.