การออกเสียงคำว่า Petulance : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petulance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petulance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.