การออกเสียงคำว่า Petting : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petting ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petting ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.