การออกเสียงคำว่า Pettily : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettily ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettily ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.