การออกเสียงคำว่า Pettifogging : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettifogging ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettifogging ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.