การออกเสียงคำว่า Pettifoggery : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettifoggery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettifoggery ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.