การออกเสียงคำว่า Pettifoggers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettifoggers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettifoggers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.