การออกเสียงคำว่า Pettifogger : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettifogger ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettifogger ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.