การออกเสียงคำว่า Pettifog : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pettifog ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pettifog ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.