การออกเสียงคำว่า Petticoat : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petticoat ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petticoat ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.