การออกเสียงคำว่า Pemoline : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pemoline ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pemoline ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.