การออกเสียงคำว่า Pealed : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pealed ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pealed ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.