การออกเสียงคำว่า Peaks : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peaks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peaks ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.