การออกเสียงคำว่า Peaking : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peaking ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peaking ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.