การออกเสียงคำว่า Peaked : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peaked ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peaked ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.