การออกเสียงคำว่า Peak-Time : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Peak-Time ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Peak-Time ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.