การออกเสียงคำว่า Pavisade : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Pavisade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Pavisade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.