การออกเสียงคำว่า Paugh : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paugh ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paugh ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.