การออกเสียงคำว่า Patrioteer : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Patrioteer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Patrioteer ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.