การออกเสียงคำว่า Patee : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Patee ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Patee ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.